Thursday, September 7, 2017

RASPORED AKTIVNOSTI ZA VIKEND 20-21 JANUAR

             RASPORED AKTIVNOSTI ZA VIKEND 20-21 JANUAR
                                

2005 - Subota 10:00h Balon FK Altina (Junior Fair Play liga)
2006-  Nedelja 12:00h Balon FK Altina ( Junior Fair Play liga )
2007 - Nedelja 14:00h Balon FK Altina ( Junior Fair Play liga)
2008 - Subota 11:40h Balon GEM 8 (Junior Fair Play liga)
            Nedelja - Turnir u Sremcici ( Sve informacije bice naknadno dostavljene)
2009 -  Subota - Turnir u balonu Crveno-crno u bloku 70 ( informacije naknadno)
            Nedelja 11:40h Balon GEM 8 ( Junior Fair Play liga)
2010,2011- Subota 11:00h Balon GEM 8 (Junior Fair Play liga)
                   Subota 12:20h Balon GEM 8 (Junior Fair Play liga)
             
                        

Monday, August 28, 2017

AKTIVNOSTI DO KRAJA MESECA AVGUSTA

                    AKTIVNOSTI DO KRAJA MESECA AVGUSTA

UTORAK ( 29 avgust ) - 18:30 Trening u Rupaci (2005,2006,2007,2008,2009,2010)
SREDA (30 avgust) - 19:00 Lekarski pregled (600 din) i trening u balonu u istom terminu
                                              Balon GEM kod Doma penzionera (2005,2006,2007,2008)
CETVRTAK (31 avgust) - 18:30 Trening u Rupaci (2005,2006,2007,2008,2009,2010)